Palohenkilöstön sairauskassa
PL 56
11101 Riihimäki
puh: 040 585 1634
palosairauskassa[at]lr-laskenta.fi
www.palosairauskassa.fi
Etusivu Liittymislomake Korvaushakemus Säännöt Tiedotteet Edustajisto Hallitus EDUSTAJISTON KOKOUS 29.4.2013:

- käsiteltiin sääntömääräiset asiat
- tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus
- hallituksen erovuorossa olevat jäsenet valittiin uudelleen
- tilintarkastajiksii valittiin edelleen Katja Hanski (KHT) ja Kari Mikkola (HTM)
- kassantarkastajiksi valittiin edelleen Pekka Ovaska Helsingistä ja uutena Dick Lundin Somerolta.
-  päätetiin seuraavat sääntömuutokset, alkaen 1.7.2013: 
    1)    jäsenmaksun korotus 1 euroa/kk/jäsen/edunsaaja 
    2)    hallituksen jäsenmäärää pienennettiin. Uusi hallitus: 4 varsinaista jäsentä + 4 varajäsentä.

Pöytäkirja on jäsenistön nähtävänä kassan toimistossa.
Pyydettäessä pöytäkirja postitetaan jäsenelle kotiin.