Palohenkilöstön sairauskassa
PL 56
11101 Riihimäki
puh: 040 585 1634
palosairauskassa[at]lr-laskenta.fi
www.palosairauskassa.fi
Etusivu Liittymislomake Korvaushakemus Säännöt Tiedotteet Edustajisto Hallitus Yleistä

Palohenkilöstön sairauskassa - Mahdollisuus hyvään terveydenhoitoon

Palohenkilöstön sairauskassa korvaa jäsenilleen sairauden hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Jäsenyys sairauskassassa tuo taloudellista turvaa sairauden sattuessa. Etuudet ovat saajalleen verottomia.

Kassa ei hoida sairausvakuutusasioita, vaan on ns täydennyskassa. Kassan toimintaa valvoo Finassivalvonta.
Kassa on Vakuutukassat ry:n jäsen.

JO 50-VUOTTA PALOHENKILÖSTÖN TUKENA

Kassa on perustettu vuonna 1958, perustajajäseniä oli 252.  Vuoden 2016 alussa vakuutettuja oli kaikkiaan 778 henkilöä ympäri Suomea, kaikilla 22 pelastustoimen alueella.
Kassa toimii jäsenistöltään keräämillä jäsenmaksuilla.

****************************************************************


KUKA VOI OLLA JÄSEN

- Suomessa toimivien ammatti- ja sopimuspalokuntien henkilöstöt
- hätäkeskusten henkilöstöt
- nuohoojat
- alueellisten pelastusliittojen henkilöstöt
- SPEK:n henkilöstö
- sisäasiainminiseriön pelastusosaston henkilöstö
- em henkilöstöryhmien perheenjäsenet ns edunsaajina
- jo eläkkelle jäänyt kassan jäsen 68-ikävuoteen asti

KORVAUKSET
- korvaukset ovat 50-100
%

JÄSENMAKSU
- jäsenmaksu on 30,50 euroa/kuukaudessa/henkilö/edunsaaja
- ei liittymismaksua

KUINKA VOI LIITTYÄ
- kassaan voi liittyä toimintapiiriin kuuluva terve henkilö
- em henkilön lisäksi liittyä voi ns edunsaajana myös terve aviopuoliso ja 
  heidän terveet 3-17 vuotiaat lapsensa


*****************************************************************************

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut, jotka kassa korvaa kokonaisuudessaan ovat:

-         terveyskeskusmaksu 41,70 euroa / vuosi tai 20,90 kertamaksu 
-         päivystysaika terveyskeskuksissa 28,70 euroa / käynti
-         poliklinikkamaksu 41,70 euroa
-         päiväkirurgia 136,80 euroa
-         sairaalan hoitopäivämaksu 49,50 euroa

Summat voivat vaihdella eri paikkakunnilla. Yllä olevat taksat ovat hintoja, jotka kunnalliset terveydenhuoltolaitokset voivat periä korkeimmillaan.

Yksityisen terveydenhuoltopalveluiden korvaukset:

-         lääkärinpalkkioista 50 % (kun saatu myös Kela-korvaus)
-    tutkimuksesta ja hoidoista 60 %  (kun saatu myös Kela-korvaus)
-         lääkärin määräämistä lääkkeistä 100 % (kun saatu myös Kela-korvaus)

************************************************************************************

Mikäli olet menossa yksityislääkärille johonkin isoon operaatioon, ota yhteys sairauskassaan, niin saat lisätietoja korvausperusteista.

Hammashoito ja fysikaalinen hoito eivät kuulu kassan korvauksen piiriin.

Korvausta sairauden aiheuttamista kustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta etuutta haetaan, on suoritettu.

Edellä mainittuja korvauksia maksetaan kalenterivuoden aikana kuitenkin yhteensä enintään 1400 euroa samalle henkilölle.

Jäsenen tai edunsaajan kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 421 euroa.

Lisätietoja saat soittamalla kassanjohtajalle.

Yhteystiedot

Toimisto/Kassanjohtaja Sirpa Mielonen. 

Puhelin 040 585 1634
Osoite  Palohenkilöstön sairauskassa, PL 56, 11101 RIIHIMÄKI
Sähköposti palosairauskassa[at]lr-laskenta.fi